คลินิกจัดกระดูก Saldra Artua : คอ บ่า ไหล่

฿2,000.00

พิชิต office syndrome โรคสุดฮิต ที่ต้องรีบรักษา

กลุ่มของคนที่ทำงานในออฟฟิศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรมสูง กลุ่มอาการที่พบบ่อย เกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานด้วยท่าทางซ้ำๆ หรืออยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น การนั่งหลังค่อม ไหล่ห่อ ยกไหล่ ก้มคอมากเกินไป ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือชาตามบริเวณต่างๆ และอาจส่งผลให้เกิดอาการของโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามมาได้

ใครกำลังกังวลอยู่กับอาการเหล่านี้ ต้องเลือกรักษาด้วยคลินิกที่ปลอดภัย Saldra Artua

Out of stock

รายละเอียด

การรักษา 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ความร้อนบำบัด (Thermo therapy)

– เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

– เกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านหลอดเลือดฝอยมากขึ้น

– เกิดผลของการลดระดับความเจ็บปวด( จากการกระตุ้นเส้นประสาทที่รับความรู้สึกร้อนและเย็น แทนเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด)

– ทำให้สารอาหารไหลเวียนไปเลี้ยงเซลล์มากขึ้น

– ลดความเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

– เพิ่มการทำงานของปฎิกิริยาเคมีในเซลล์ เพิ่มอัตราการใช้ออกซิเจนของเซลล์  ทำให้เอนไซม์ในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

– เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและข้อต่อ

– เพิ่มอัตราการนำกระแสประสาท และเพิ่มคุณสมบัติการยืดตัวของ เอ็นกล้ามเนื้อ

– เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ collagenase ลดการยึดติดของข้อต่อ

2. ฟื้นฟูร่างกายด้วยไฟฟ้า (Electro therapy :Neuromuscular electrical stimulators )

– เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (musclestrengthening)

– ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ (spasm reduction)

– ชะลอหรือป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน (disuse atrophy prevention)

– เกิดเรียนรู้การทำงานของกล้ามเนื้อ (muscle re‐education) ทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างถูกต้อง

– เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ

– ลดปวด

3. บำบัดด้วยคลื่นเสียง (ultrasound therapy )

–  คลื่นเสียงจะผ่านเนื้อเยื่อ ส่งผลให้โมเลกุลเนื้อเยื่อดูดซับพลังงานไว้แล้วปล่อยเป็นความร้อนลึกออกมาที่ 2-5 เซนติเมตรใต้ผิวหนัง การใช้ทางคลินิก เช่น เพิ่มคุณสมบัติการยืดและความยาวของเนื้อเยื่อที่ตึงก่อนยืด ลดปวดกลุ่มโรคกล้ามเนื้อและข้อต่อ เร่งกระบวนการซ่อมเเซมเนื้อเยื่อ ลดการอักเสบของกระดูกและข้อ

4. จัดและปรับกระดูกข้อต่อ (manual therapy )

–  เทคนิคการจัดโครงสร้างร่างกาย จัดกระดูก จัดข้อต่อ จัดกล้ามเนื้อ  เพื่อลดอาการปวด เพื่อคืนความสมดุลให้แก่ร่างกาย

ข้อดีของการจัดกระดูก : คอ บ่า ไหล่

  • กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่แข็งแรงขึ้น
  • อาการปวดคอบ่าไหล่
  • บุคลิคภาพดีขึ้น
  • อาการไหล่งุ้ม คอยื่น ไปด้านหน้า ลดลง
  • ลดอาการปวดหัว ไมเกรน