ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. หากท่านพบปัญหาที่สินค้า อันเนื่องมาจาก

  • สินค้าชำรุด/ เสียหาย
  • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด
  • สินค้าใช้งานไม่ได้

และต้องการจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ BuyZaBuy Call Center โทร. 095-454-5149 หรือ อีเมล support@buyzabuy.com ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุด เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายกล่องสินค้า

การคืนสินค้าจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการคืนสินค้า

2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้า

3. ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ขาย ทางไปรษณีย์ไทย

นโยบายการคืนสินค้า

BuyZaBuy ยินดีรับคืนและเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า จนถึงวันที่ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเข้ามาที่ BuyZaBuy Call Center (ยกเว้นที่ระบุไว้ในรายละเอียดหน้าสินค้า)

ในกรณี BuyZaBuy จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง BuyZaBuy ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งกลับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

การอนุมัติคืนสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ BuyZaBuy หากสินค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าสามารถคืนสินค้าเพื่อขอเงินคืนได้เท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น BuyZaBuy ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

เหตุผลการคืนสินค้า ความหมายของเหตุผล เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. สินค้าแตกหัก, มีตำหนิ, หมดอายุ สินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เช่น มีตำหนิ มีรอยบุบ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด คืนสินค้า อุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม พร้อมบรรจุภัณฑ์
2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าที่ได้รับแตกต่าง หรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานและอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม (ลูกค้าควรดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
3. สินค้า/อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนสินค้า หรือฟังก์ชั่นการใช้งานไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือสินค้า -สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”

-คืนสินค้า อุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม พร้อมบรรจุภัณฑ์

4.สินค้าใส่ไม่พอดี ผิดขนาด ไม่ตรงกับที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ สินค้ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ไม่พอดีกับขนาดที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ -สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”

-คืนสินค้า อุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม พร้อมบรรจุภัณฑ์

5.สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งาน สินค้ามีร่องรอยการใช้งานมา คืนสินค้า อุปกรณ์เสริม รวมทั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

ประเภทของสินค้าต่อไปนี้จะไม่สามารถคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าได้ กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจ

ประเภทสินค้า สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้
อิเล็กทรอนิกส์  แก็ดเจ็ต และเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว

บรรจุภัณฑ์เสียหายหรือมีรอยแกะ (บรรจุภัณฑ์เดิมต้องไม่ติดเทปกาวหรือสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบรรจุภัณฑ์เดิม)

สุขภาพและความงาม ทุกรายการ
สินค้าสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็ก

เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน ทุกรายการ
เครื่องมือช่าง ทุกรายการ
อื่นๆ สินค้าแถม

สินค้าลดล้างสต็อก

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • BuyZaBuy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าให้เฉพาะสินค้าที่เป็นชนิด, แบบ, สี และไซส์เดียวกันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อ